by
on
under , ,
Permalink

Problemet med bukfetma

mage_89370919Alla är ju säkert bekant med det stora besväret många har bukfett. Somliga har dessutom svårt att få bukt med detta trots att de förbättrat sina vanor, börja äta bättre och träna. Så hur kommer sig detta och vad kan man då göra åt det?

Till att börja med är det viktigt att påpeka att generna kan spela en stor roll i detta. Och studier har även visat att bukfetma är ett större problem bland män. Kvinnor tenderar istället att lagra mer fett i lår och höft.

Detta kan faktiskt vara till kvinnors fördel då bukfetma kopplats till både hjärtproblem och diabetes. Kvinnor som faktiskt får hjärtattacker har visats ha mer fett i buken än i låren.

Fett i buken kan byggas upp av många olika anledningar. Dålig kost och brist på motion är så klart två stora bidragande faktorer, men det finns även mindre kända anledningar som kan bidra till detta.

En sådan är bristen på sömn. När kroppen inte får tillräckligt med sömn sjunker hormonnivån av leptin samtidigt som nivån av ghrelin ökar, och båda dessa situationer orsakar viktökning.

En annan orsak kan vara medicinerna man tar. Vissa mediciner som behandlar till exempel diabetes, kramper, migrän, blodtryck, hormonnivåer med mera, kan alla orsaka viktökning. Dock så kan effekten av dessa mediciner även vara högst individuella.

Saken är dock den att situationer som förvärrar inte nödvändigtvis fettproblemet i buken men magen som en helhetsbild kan även uppstå. Bukmusklerna kan faktiskt glida isär i följd av graviditet eller övervikt utan att sedan återgå till sin normala position. Och detta kan behöva korrigeras på andra sätt än bara genom bättre kosthållning och träning.

Genom att ta steg att hålla nere sin bukfetma arbetar man inte bara för att undvika en stor mage utan även en rad hälsoproblem.